{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

品牌創始人

 

ZIHAN WENG: NỮ THẦN HOÀN MỸ

ZIHAN WENG ĐƯỢC MỆNH DANH LÀ NỮ TH ẦN HOÀN M Ỹ. ĐÂY LÀ DANH HI ỆUCÔ Đ ẠT ĐƯỢC KHI THAM GIA HOA H ẬU CHÂU Á NĂM 2019. KHÔNG CH Ỉ TH Ế,ZIHAN CÒN LÀ BI ỂU TƯỞNG TH ỜI TRANG, CA SĨ V ỚI PHONG CÁCH KHÓ TR ỘNL ẪN. CÔ GÁI NGƯỜI ĐÀI LOAN CŨNG L ẤN SÂN SANG KINH DOANH V ỚITHƯƠNG HI ỆU MẮT KÍNH ZIHAN EYEWEAR. CHƯA H ẾT, CÔ CÒN H ỌC CHUYÊNNGHI ỆP L ẤY B ẰNG TR Ở THÀNH NGH Ệ SĨ C ẮM HOA!

 

 

翁⼦涵被稱為完美⼥神。這是她參加2019亞洲小姐時獲得完美⼥神以及最上鏡頭獎的稱號。不僅如此,⼦涵還是時尚達⼈,風格獨特的歌⼿。這位台灣姑娘也以眼鏡品牌ZIHAN眼鏡進軍。然⽽,她還通過專業學習獲得學位成為⼀名插花藝術家!

 

ZIHAN WENG 登上

HARPER'S BAZAAR VIETNAM 2022 年2 ⽉的封⾯

 

翁⼦涵是⼀個多才多藝的模特。18歲那年,這位台灣⼥孩開始了她的時尚⽣涯。對運動充滿熱情,風格獨特,⼦涵很快就追上了鏡頭前的表演。這位模特和時尚達⼈成為社交媒體明星,在Instagram 上擁有超過兩百萬的追蹤者。

 


2019年,翁⼦涵參加了亞洲小姐選美。憑藉閃耀的氣場和每⼀厘米的完美身材,她獲得了完美⼥神的稱號。對於⼀個第⼀次進⼊國際舞台的年輕⼥孩來說,這是⼀種莫⼤的榮幸。不過,⼦涵謙虛道:“老實說,我不習慣,因為我做任何事都要小⼼翼翼。但是,我認為如果從另⼀個角度來看,這個標題是好的。它們幫助我變得更加謹慎,表現得有節制,並幫助我成為⼀個更好的⼈。”

 


但她並沒有放棄對運動的熱情。2020 年,她成為⾼爾夫挑戰⼤使的代⾔⼈:100 天挑戰100 桿。繼時尚和運動之後,翁⼦涵繼續征服商業領域。台灣美⼥去年剛剛推出了她的同名眼鏡品牌⼦涵眼鏡。

 

翁⼦涵:模特、多才多藝的⼥商⼈對翁⼦涵來說,修煉知識永遠是⼈⽣重要的事情。她坦⾔:“我通常從閱讀開始新的⼀天。有時,我會出去探索以尋找靈感,並用新的想法和新的體驗來激勵自⼰。”最近,富爸爸窮爸爸(Rich Dad PoorDad)是她最喜歡的⼀本書。

 

在業餘時間,她學習鋼琴,提⾼英語,並參加舞蹈課。

 

在商業上,⼦涵虛⼼承認自⼰還有很多東西要學。⼦涵眼鏡的第⼀個系列是1995年出⽣的⼥孩的熱情。“我參與了產品製作的每個階段,從設計、包裝和營銷活動”。⼦涵眼鏡採用⼿提箱式包裝。台灣美⼥希望每個⼈都會喜歡這個想法,就像她⼀樣。

 

⼦涵眼鏡的首秀,完美⼥神還創作了自⼰的說唱歌曲《Dizzy》。“這首歌的誕⽣是為了紀念我的創業之旅,”她笑著說。

 

積極的事情來自於自我提升


翁⼦涵總是充滿正能量。

將這種積極性傳遞給她周圍

的每個⼈。


翁⼦涵如何保持身材,始終
吸引他的追隨者? “我喜歡與
我的粉絲分享我的⽣活,尤
其是在美容⽅面。最重要的
是,你能讓⼈們開⼼,讓他
們的日⼦更美好,”她說。

 

忙著這麼多角⾊,⼦涵卻剛剛畢業……插花藝術。“當⼈們看到美麗的花朵時,他們會越來越快樂。我喜歡插花。這也是⼀種冥想的⽅式。”未來,⼦涵希望擁有自⼰的花店,將這份喜悅傳播給更多的⼈。


新的⼀年,⼦涵想要超越自⼰的極限。這位台灣模特透露,⾼級時裝⼀直是她最喜歡的領域。此外,她還在為社區開展志願者項目。翁⼦涵對她目前的成就表示讚賞,並告訴她要感謝給她帶來好運的⽣活。